Wrzucanie betonu

Roboty drogowe Spec Dróg z Krakowa

Firma Spec Dróg z Krakowa zajmuje się profesjonalnym wykonawstwem robót drogowych. Specjalizujemy się w odtworzeniach nawierzchni asfaltowych, remontach cząstkowych, frezowaniu nawierzchni, asfaltowaniu przekopów po pracach instalacyjnych. Realizujemy wszystkie etapy prac związane z przygotowaniem i prowadzeniem remontów lub budowy dróg. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który umożliwia nam przygotowanie trwałych nawierzchni asfaltowych na drogach o różnych natężeniu ruchu. Wykonujemy także nawierzchnię na ścieżkach rowerowych, placach, wjazdach do posesji oraz zatokach i miejscach postojowych.

Nasza firma działa na rynku robót drogowych od 1996 roku. Dzięki ponad dwudziestopięcioletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie podejmować się najtrudniejszych zadań z dziedziny drogownictwa. Współpracujemy z firmami budowlanymi, jednostkami samorządu terytorialnego, deweloperami, firmami instalacyjnymi, a także inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi. Prowadzimy roboty drogowe na terenie Krakowa oraz całej małopolski.

Przekonajcie się sami, jak wiele możemy dla Państwa zrobić!

Kompleksowa realizacja inwestycji drogowych

Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację inwestycji drogowych. Zajmujemy się odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu oraz wykonywaniem prac ziemnych związanych z wyrównywaniem i utwardzaniem podłoża. Prowadzimy wszystkie etapy prac, aż po układanie nawierzchni. Dzięki stałej, wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie uzyskiwać najwyższą jakość prac. Dużą wagę przykładamy do wykorzystywania najlepszych dostępnych materiałów od sprawdzonych dostawców. Ściśle przestrzegamy harmonogramów prowadzenia robót, a realizowane przez nas inwestycje drogowe są zawsze kończone w przewidzianym w umowie terminie.

Wylewanie asfaltu
Przelewanie betonu

Budowa dróg

Nasza firma zajmuje się budową dróg na terenie całego województwa małopolskiego. Prowadzimy prace zarówno przy drogach prywatnych, lokalnych, jak i gminnych. W naszej ofercie znajduje się również budowa ulic oraz odtwarzanie nawierzchni po pracach instalacyjnych na obszarach miejskich. Za sprawą dużego doświadczenia w drogownictwie wykonujemy wszystkie rodzaje nawierzchni od asfaltu lanego po masy bitumiczne
z asfaltobetonu. Poza robotami związanymi z budową dróg zajmujemy się także budową ścieżek rowerowych, parkingów i remontami cząstkowymi zniszczonych nawierzchni asfaltowych.

Budowa ścieżek rowerowych

Spec Dróg proponuje wykonanie nawierzchni dla ścieżek rowerowych, zarówno w ramach realizacji całościowego zlecenia robót przy budowie fragmentu drogi, jak i jako oddzielnych inwestycji. Budujemy drogi rowerowe w miastach i wzdłuż dróg przeznaczonych dla ruchu pojazdów samochodowych, z asfaltobetonu lub asfaltu lanego. Jesteśmy również w stanie realizować prace przy oznakowaniu lub malowaniu na kolor czerwony nowo położonej nawierzchni.

Ścieżka rowerowa
Parking podziemny

Budowa parkingów i placów

Wykonujemy prace związane nawierzchniami na placach i parkingach. Realizujemy zarówno zatoki postojowe przy drogach i ulicach, jak i samodzielne i wydzielone place parkingowe. Jak również wykonujemy nawierzchnię na drogach wewnętrznych, dojazdowych i wjazdach na posesje. Zapraszamy do współpracy deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy i instytucje szukające wykonawcy miejsc postojowych na swoim terenie.

Remonty dróg

Wykonujemy remonty dróg – zarówno na całych odcinkach, jak i przy usuwaniu konkretnych usterek. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju uszkodzeniami i nierównościami nawierzchni. Wyrównujemy koleiny, układamy dywaniki asfaltowe na określonej powierzchni, łatamy ubytki w asfalcie tzw. remonty cząstkowe. Zajmujemy się wymianą całej warstwy ścieralnej. W razie potrzeby prowadzimy również roboty przy naprawie podbudowy czy uzupełnieniu warstwy wiążącej. Oferujemy także możliwość frezowania asfaltu oraz skropień międzywarstwowych emulsją asfaltową.

Maszyna wylewająca beton