Blog

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

Oświetlona droga

Droga stanowi niezwykle istotny element z punktu widzenia rozwoju infrastruktury oraz cywilizacji. To po drogach poruszają się pojazdy oraz piesi, dlatego ważne jest ich właściwe wykonanie, które zagwarantuje wygodne i bezproblemowe przemieszczanie się oraz bezpieczeństwo. Od zawsze drogi musiały być wykonane solidnie, jednak na przestrzeni lat zaczęto stosować inne metody ich wykonania oraz materiały służące ich budowie. Każdą drogę cechuje kilka parametrów, pośród których wyróżnić można odkształcalność, konstrukcję, rodzaj materiału użytego do ich budowy oraz zdolność do przenoszenia obciążeń. W Polsce oraz Europie przeważają dwa typy dróg, półsztywne oraz podatne, do których wykonania używa się między innymi asfaltu. I zleceń na tego typu drogi firma Spec Dróg otrzymuje najwięcej.

 

Budowa dróg asfaltowych

Wykonanie każdej drogi opiera się na jednej metodzie produkcji. Na warstwie podłoża wykonuje się tzw. podłoże ulepszone, czyli taki rodzaj różnych mieszanek, które zmienią skład podłoża, albo zabiegi zmieniające jego stan, odpowiednio je wzmacniając. Służyć temu może zagęszczanie wibracyjne czy wałowanie, lub wymiana gruntu i jego stabilizacja. Niekiedy konieczne staje się wykonanie w podłożu ulepszonym zbrojenia. Następnie wykonuje się podbudowę, na którą składa się podbudowa pomocnicza, będąca podstawą dla podbudowy zasadniczej, wykonana z mieszanek gruntów wiązanych danym spoiwem. Na niej układa się podbudowę zasadniczą, której rolą jest rozkładanie naprężeń, wykonana z betonu asfaltowego, lub stabilizowana hydraulicznym spoiwem. Dalej wykonuje się warstwę wiążącą, której rolą jest rozkładanie naprężeń, a na sam koniec układana jest warstwa ścieralna, której rolą jest zabezpieczanie konstrukcji drogi przed wpływem wody, temperatur, i bezpośredniemu naciskowi pojazdów.

 

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

Asfalt należy do najpopularniejszych materiałów wybieranych na nawierzchnie asfaltowe. Wyróżnia się między innymi drogi asfaltowe wykonane z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych, czyli takich, w których cała droga może być wykonana z kruszyw drobnych, grubych, wypełniaczy, dodatków oraz lepiszczy asfaltowych. Pośród mieszanek należy wyróżnić beton asfaltowy, tworzący warstwę wzajemnie klinującą, asfalt lany, w którym ilość lepiszcza przewyższa wolne przestrzenie w kruszywie, mastyks grysowy, czyli łamane kruszywo łączone mastyksem, czy asfalt porowaty, o takiej zawartości wolnych przestrzeni, które umożliwiają odprowadzenie wody. Innym rodzajem dróg asfaltowych są te, które wykonane są z lepiszczy asfaltowych, odpowiednio ubogacanych innymi dodatkami, czyli modyfikowane, asfalty spienione i upłynnione oraz emulsje asfaltowe. Asfalty drogowe wyróżnia bardzo duży zakres pracy, znoszą temperatury od minus 40 stopni do plus 80 stopni. Nawierzchnia asfaltowa jest doskonałym wyborem, ponieważ jest bardzo trwała i daje duże możliwości konstrukcyjne, pod warunkiem użycia najwyższej jakości materiałów oraz odpowiedniego jej wykonania.


Maszyny stosowane w robotach drogowych

Maszyna wylewająca nawierzchnie

Prace drogowe w wielu miejscach są koniecznością i mimo iż dla wielu osób wydają się uciążliwe, muszą być systematycznie realizowane. Jednak biorąc pod uwagę obecnie dostępne technologie i dostępność maszyn, które zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają wykonywanie konkretnych zadań, można stwierdzić, że ich wykonywanie jest optymalne, a zdecydowanie poprawia, to w jaki sposób korzysta się z dróg w naszym otoczeniu. Firma zajmująca się pracami drogowymi wykorzystuje liczne urządzenia, a odpowiednio przeszkoleni fachowcy zajmują się ich obsługą. Dzięki temu każde zadanie realizowane jest zgodnie z planem i wedle możliwości z zachowaniem wszelkich terminów.

 

Jakie maszyny wykorzystywane są w robotach drogowych?

Z pewności w czasie prac drogowych, które przeprowadzane są przez firmę drogową z odpowiednimi kompetencjami i wyposażeniem wykorzystuje się liczne maszyny. W początkowych etapach prac z pewnością zaobserwujemy koparki i inne nieco mniejsze urządzenia, które posłużą do usunięcia zepsutej nawierzchni. Z kolei na kolejnych etapach konieczna będzie alfalciarka, która posłuży na wylania asfaltu na drogach, oraz walec, który umożliwi ich dokładne wyrównanie. Korzysta się również z mniejszych maszyn, chociażby do ubijania podłoża, które dadzą możliwość równego ułożenia kostki na chodnikach. Oczywiście pojawiają się również szlifierki i przecinaki, dzięki którym każdy element zostanie odpowiednio dopasowany i całość będzie prezentować się perfekcyjnie. Istotne jest, aby wykonaniem zajęła się firma posiadająca odpowiednie umiejętności i doświadczenie.

 

Przygotowanie i prace wykończeniowe

To, jakie urządzenia i maszyny obserwujemy w czasie prac drogowych często uzależnione jest od ich etapu. Inne będą niezbędne na samym początku, gdy przygotowywane jest podłoże, a inne w celu dokładnego wykończenia, które zapewni całości perfekcyjny wygląd, jak i zakładaną w projekcie funkcjonalność. Warto pamiętać, że w czasie takich prac konieczne jest stałe trzymanie się założeń projektowych i kontrolowanie czy wszystko zgadze się z pomiarami geodezyjnymi.


6 zalet powierzchni asfaltowych

Gotowa nawierzchnia

Nawierzchnie asfaltowe są jednym, z najpopularniejszych rozwiązań w budownictwie drogowym i nie bez przyczyny. Posiadają one szereg zalet, w poczet których możemy zaliczyć przede wszystkim wysoki stopień bezpieczeństwa. Wpływ na to ma zastosowanie coraz co to nowszych technologii, które zapewniają szybkie odprowadzanie wody powierzchniowej, co sprowadza się do zmniejszenia ich strumienia, a tym samym do poprawy widoczności dla kierowcy w mokrych warunkach pogodowych. Także porowate materiały, jakie często wykorzystuje się do produkcji nawierzchni asfaltowych, przyczyniają się do redukcji oślepiającego sprayu oraz rozpraszania wód powierzchniowych, zmniejszając jednocześnie ryzyko pojawienia się zjawiska aquaoplaninu oraz maksymalizując widoczność oznakowania drogowego.

 

Drugą istotną zaletą powierzchni asfaltowych jest ich opłacalność. Są one bowiem znacznie tańszym rozwiązaniem w porównaniu choćby do betonowych nawierzchni. Asfalt cechują także niskie koszty początkowe oraz możliwość recyklingu, co ma również wpływ na ogólne koszty. Nawierzchnie asfaltowe są także trwałe. Mają bowiem solidną podbudowę, która potrafi przenosić główne obciążenie ponad niezwiązaną warstwę gruntu. Jeśli nawierzchnie asfaltowe zostaną odpowiednio zaprojektowane, wykonane i utrzymane, to posłużą w bardzo dobrym stanie przez dziesiątki lat.

 

Szybkość realizacji, ekologiczność i redukcja hałasu

To jednak nie koniec zalet nawierzchni asfaltowych, które są także bardzo szybkie w realizacji. Nie potrzeba bowiem poświęcać czasu na jego wiązanie i nadają się one do użytku od razu po zakończeniu realizacji. Kolejną korzyścią wynikającą z postawienia na to rozwiązanie jest coraz większa ekologiczność, co sprowadza się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz redukcji kosztów energii. Z asfaltowymi powierzchniami możemy liczyć również na redukcję hałasu (zarówno wnętrz, jak i na zewnątrz auta), co ma korzystny wpływ na nasze zdrowie.


Zasady budowy parkingów samochodowych

Parking oddany do użytku

Parking samochodowy to w tej chwili towar deficytowy. Ciągle rosnąca liczba aut na polskich drogach sprawia, że parkingi są jedną z najbardziej oczekiwanych przez kierowców inwestycją w miastach. O tym w jaki sposób powinna przebiegać budowa parkingu mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. Zobaczmy zatem, jak wygląda budowa parkingu od strony formalnej.

 

W jakiej odległości od budynków może być parking?

Parkingi powinny być oddalone od działek budowlanych w zależności od ich typu i przeznaczenia. Mamy zatem zasadę, która mówi nam, że minimalna odległość miejsc postojowych dla aut osobowych nie może być mniejsza niż:

 • 7 m dla zgrupowania do 4 stanowisk
 • 10 m dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie
 • 20 m przy większych zgrupowaniach

Co ważne odległości te są wymagane zarówno dla domów mieszkalnych, jak budynków opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, jak również od placu zabaw dziecięcych, boisk dla dzieci i młodzieży. Jeśli budujemy parking z miejscami postojowymi dla aut samochodowych do 10 stanowisk nie musimy mieć pozwolenia na budowlę.

 

Jakie wymiary powinny mieć miejsca postojowe?

Budując parking nie możemy mówić o dowolności wymiarów miejsc postojowych. Są one ściśle uregulowane prawnie. Minimalne wymiary stanowisk postojowych wynoszą:
1) dla samochodów osobowych:

 • szerokość – 2,5 m,
 • długość – 5 m;

2) dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne:

 • szerokość – 3,6 m,
 • długość – 5 m;

3) dla samochodów osobowych usytuowanych wzdłuż jezdni:

 • szerokość – 3,5 m,
 • długość – 8m.

W przypadku samochodów osobowych usytuowanych wzdłuż jezdni, szerokość można zmniejszyć do 2,5 m, jeśli jest możliwość skorzystania przez pasażerów i kierowcę  z chodnika przylegającego do jezdni.

 

Wymagania dotyczące nawierzchni

Parking dla aut osobowych musi charakteryzować się nie tylko określonymi wymiarami miejsc postojowych, ale również odpowiednią nawierzchnią. Musi być ona odporna na duże przeciążenia, utwardzona lub chociaż mieć klasę drogi gruntowej stabilizowanej. Biorąc pod uwagę przekrój parkingu, powinien on być zbudowany ze spadkiem zapewniającym swobodny spływ wody tak, aby woda nie zalewała sąsiednich działek.
Jeśli miejsce postojowe ma pełnić funkcję mycia i amatorskiego przeglądu stanu samochodów, w zgrupowaniach miejsc postojowych musi być zapewniony dostęp do wody, oraz odpowiednio wytrzymałą nawierzchnia ze spadkami, umożliwiającymi spływanie wody do studzienek kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.


Walory użytkowe walców drogowych

Walec drogowy

Walce drogowe to maszyny powszechnie wykorzystywane przy robotach drogowych. Cechują się wysoką wydajnością podczas utwardzania powierzchni, a na ich efektywność wpływa masa wału — im większa, tym lepiej. Wśród obecnie wykorzystywanych maszyn wyróżnić możemy walce statyczne i wibracyjne. Działają na podłoże nawet do głębokości kilku metrów, zagęszczając grunt lub masy nawierzchniowe stosowane przy budowie dróg. Jakie są inne walory użytkowe walców drogowych? Co wpływa na ich wysoką skuteczność?

 

Rodzaje walców drogowych

Walce drogowe dzielą się na kilka rodzai w zależności od parametrów. Wyróżnia się walce statyczne i wibracyjne. Walce statyczne oddziałują masą własną na niewielką głębokość i stosowane są w pracach końcowych. Walce wibracyjne zaś oddziałują na podłoże statycznie i dynamicznie, zapewniając drgania o wysokiej częstotliwości, które mogą oddziaływać nawet na kilka metrów.

Walce można podzielić pod względem kształtów na walce okołowane, tarczowe i gładkie, a także ze względu na napęd na przyczepne, samojezdne i prowadzone ręcznie.

 

Walce drogowe – zastosowanie

Walce drogowe to maszyny, które zwiększają efektywność wałowania oraz zagęszczania powierzchni. Dzięki nim praca przy budowie dróg czy parkingów przebiega szybciej. Walec można stosować również na mniejszych terenach, gdyż usytuowanie operatora urządzenia na wyższej wysokości zapewnia lepszą widoczność pracy. Walec drogowy to niezastąpiony sprzęt przy budowie dróg rowerowych, asfaltowych czy kołowych, a także placów manewrowych i parkingów.
Przy wyborze walca drogowego należy sugerować się jakością wykonania oraz funkcjonalnością konkretnego sprzętu. Nowoczesne maszyny wyposażone są w dodatkowe elementy pomagające uzyskać jeszcze większą skuteczność zagęszczenia. W kontekście zwiększonej efektywności pracy nieodzowny okaże się napęd hydrauliczny na obie osie.


Korzyści z budowy ścieżek rowerowych

Jazda na rowerze

Współcześnie ludzie bardzo dużą uwagę przywiązują do rekreacji. Często podejmowaną aktywnością jest jazda na rowerze. Dlatego też władze miast powinny zapewniać mieszkańcom taką możliwość przez budowę ścieżek rowerowych. Takie działanie przynosi zalety nie tylko użytkownikom, ale także samemu miastu. Dowiedz się, jakie są najważniejsze korzyści tworzenia ścieżek rowerowych.

 

Czym jest ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa lub inaczej droga rowerowa to wydzielony pas terenu, który przeznaczony jest do ruchu rowerowego. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, oznaczona jest znakami drogowymi lub oddzielona od drogi konstrukcyjnie. Ścieżki rowerowej nie należy mylić ze szlakiem rowerowym. Jest to bowiem odcinek, który może prowadzić zarówno po miejskich drogach rowerowych, poza miastem. Mogą to być także zwykłe drogi publiczne i niepubliczne.

 

Podstawowe zalety tworzenia ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych zapewnia wolność wyboru środka transportu. W takim przypadku nie musi to być samochód lub pojazd komunikacji miejskiej. Co więcej, ścieżki rowerowe wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wówczas ludzie nie są narażeni na korzystanie z jezdni, która nie zawsze jest komfortowa, gdy poruszamy się wśród pędzących aut. Rower jest środkiem transportu, który może rozwiązać problemy parkingowe, które obecnie stanowią problem wielu miast. Ścieżki rowerowe wpływają na rekreacje danego miejsca i sprawiają, że miasta przyciągają turystów. Istotne jest także to, że infrastruktura rowerowa jest wielofunkcyjna. Dzięki temu możemy dojechać do pracy czy nawet wyjechać za miasto.


Kiedy droga wymaga remontu?

Walce w pracy

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych polegają na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni utrudniających bezpieczne z niej korzystanie. W jakich konkretnych sytuacjach należy wykonywać tego typu prace?

 

Kiedy powinno się wykonywać remonty dróg?

Prace remontowe nawierzchni odbywają się, wtedy gdy: 

 • na trasie widoczne są wzdłużne koleiny mogące uszkadzać podwozia samochodów,
 • droga uległa częściowemu zapadnięciu lub pojawiły się wybrzuszenia,
 • nawierzchnia osiadła w rezultacie niskiej jakości podbudowy lub podłoża, a także nieprawidłowego odwodnienia,
 • ze spoin zostały usunięte nadmierne ilości żwiru, miału lub klińca,
 • niemożliwe jest bezpieczne poruszanie się pieszych, którzy nie mają wydzielonego pobocza,
 • na drodze widoczne są inne deformacje, które utrudniają prawidłowe korzystanie.

 

Dlaczego nie należy zwlekać z wykonaniem remontów dróg?

W przypadku nawierzchni drogowych nawet niewielkie uszkodzenia ulegają z czasem bardzo szybkiemu procesowi powiększania się. Jest to szczególnie niebezpieczne na drogach o dużym natężeniu ruchu, na których masa pojazdów przyczynia się do pogłębiania kolein i innych deformacji. Z remontem nie należy zwlekać także ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz ich samochodów, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku najeżdżania na dziury i regularnej jeździe po wadliwej nawierzchni.

 

W jaki sposób należy przeprowadzać cząstkowe remonty dróg?

Aby wady zostały usunięte trwale, firma remontowa musi stosować się do następujących zasad:

 • powierzchnia remontowana musi wykraczać poza obszar uszkodzenia, najlepiej jednak unikać wyznaczania kształtów geometrycznych takich jak prostokąty, często wymusza to bowiem naprawę dobrze zachowanych fragmentów drogi,
 • należy dokładnie oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń i przetransportować je poza koronę drogi,
 • trzeba rozbić warstwę tłucznia za pomocą młota pneumatycznego aż do uzyskania pionowych ścian bocznych,
 • należy dostatecznie zagęścić tłuczeń oraz obficie go zwilżyć, przed wykonaniem kolejnych zadań.

Remonty dróg, by nie wymagały rychłego powtórzenia czynności i nie pociągały za sobą nadmiernych kosztów, powinny być przeprowadzane niezwłocznie, gdy na nawierzchni zaczną pojawiać się ubytki.


Jak powstaje droga kołowa? Etapy budowy

Budowa drogi krajowej

Droga kołowa to pas ruchu, który został wydzielony w celu komunikacji pojazdów kołowych. Dzieli się ona na 7 klas technicznych, przy czym klasy I oraz II oznaczają kolejno autostrady oraz drogi ekspresowe, zaś VII jednopasmowe. Ze względu na takie rozróżnienie, budowa dróg kołowych nie tylko różni się etapami, ale także czasem realizacji i wymaganym zaawansowaniem technologicznym. Jakie kroki są jednak wspólne dla budowy tego typu jezdni, niezależnie od klasy?

 

Droga kołowa – elementy wspólne

Pierwszą cechą, która charakteryzuje drogi kołowe jest ich utwardzona nawierzchnia, a do jej realizacji służy najczęściej warstwa bitumiczna, żwir, szuter lub bruk. Kolejnym elementem jest jasno oddzielona jezdnia dla ruchu pojazdów oraz strefa zwana poboczem, którą w miastach zazwyczaj stanowi chodnik wyznaczony dla bezpiecznego ruchu pieszych. Droga kołowa nie może także obyć się bez stosownej infrastruktury na którą składają się m.in. pionowe i poziome znaki drogowe oraz inne elementy, takie jak słupki odległościowe i drogowe oświetlenie.

 

Od koncepcji do realizacji

Drogi po których poruszamy się na co dzień to efekt długiego i bardzo złożonego procesu, który podlega wielu procedurom prawnym. Koncepcja budowy zazwyczaj pojawia się w Urzędzie Miasta lub innej jednostce odpowiedzialnej za dany obszar. Tam, po opracowaniu planów, ogłasza się przetarg na wykonawców takich jak nasza firma zajmująca się robotami drogowymi. Po wyłonieniu przedsiębiorstwa, które zrealizuje budowę, wykonawca zajmuje się właściwym projektowaniem obejmującym m.in. kompleksowe narady techniczne – gdy warunki te zostaną ustalone, można uzyskać zezwolenie na wykonanie inwestycji i przejść do prac w terenie.

 

Jak powstaje droga kołowa?

Firma budowlana zajmująca się robotami drogowymi prace rozpoczyna przede wszystkim od przygotowania gruntu pod jezdnię, a także chodniki i inne elementy infrastruktury drogowej. Po utwardzeniu terenu, trasa przyjmuje określony w projektach profil, który zostanie następnie pokryty wierzchnią warstwą ścieralną. Zazwyczaj są to masy bitumiczne, a w zależności od typu drogi mogą to być także kostki betonowe lub brukowe. Współcześnie dużą popularnością cieszą się ponadto bardzo cienkie warstwy ścieralne, które można wykonać szybko, przy zdecydowanie mniejszym nakładzie kosztów.
Zanim pracownicy firmy budowlanej wejdą na plac inwestycji drogowej, odbywa się wieloetapowy proces planowania. To m.in. od niego zależy kiedy rozpoczną się prace i jaki będzie ich ostateczny efekt.


Asfaltowanie w kilku prostych krokach

Niewielki walec

Komfortowe i sprawne poruszanie się po drogach byłoby niemożliwe bez solidnych nawierzchni bitumicznych, które potocznie większość z nas określa asfaltem. Sam asfalt to jednak zaledwie część tworzących nawierzchnię składników, finalnie znajdujących się na naszych drogach. Jak wygląda proces asfaltowania?

 

Przygotowanie podłoża

Pierwszym etapem, który przez wielu fachowców uważany jest za najważniejszy, jest przygotowanie gruntu. Najczęściej działanie to obejmuje usunięcie warstwy tzw. humusu (próchnicza, wierzchnia warstwa ziemi), ewentualnie skruszenie starej nawierzchni. W miarę możliwości, firmy dążą do maksymalnego wykorzystania tzw. materiału rodzimego, który już znajduje się na miejscu, dzięki czemu ogranicza się transport i jego szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

 

Przygotowanie korpusu i profilu drogi

Po zagęszczeniu gruntu nadchodzi czas na nadanie drodze ostatecznego kształtu, który będzie widoczny po wylaniu warstwy asfaltu. Dla dodatkowego wzmocnienia gruntu, stosuje się także tzw. cement portlandzki, czyli sypki materiał otrzymywany dzięki zmieleniu cementowego klinkieru wraz z gipsem. Ulega on szybkiej krystalizacji, dlatego duże znaczenie ma szybkość wykonywania prac.

 

Wylanie warstw ścieralnych

Ostatnią fazą budowy drogi jest nałożenie warstwy ścieralnej, która zazwyczaj ma około 4 cm grubości. Na tym etapie zdecydowanie największą rolę odgrywa systematyczność oraz płynność prac, gdyż mieszanka asfaltowa w temperaturze około 160oC musi być dostarczana w ściśle określonych odstępach czasu, aby nie uległa zastygnięciu. Zazwyczaj firma ma na to dokładnie godzinę, dlatego tak dużą rolę dla powodzenia inwestycji ma doświadczenie budowlańców. Nawierzchnia asfaltowa, przy profesjonalnym przygotowaniu podłoża i właściwemu sposobowi nałożenia, jest w stanie przetrwać nawet 10-15 lat.
Asfaltowanie dróg wymaga przede wszystkim doświadczenia i właściwego obchodzenia się z mieszanką asfaltową, która w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia prac może szybko zastygnąć, co finalnie doprowadziłoby do strat po stronie inwestora i przedłużenia robót drogowych.


Witamy na blogu firmy SPEC DRÓG S.C.!

Wprowadzenie na bloga

Blog firmy SPEC DRÓG S.C.

Serdecznie witamy wszystkich klientów na naszym blogu. Został on stworzony żeby przybliżyć Państwu naszą działalność. Znajdziesz tu artykuły przedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Zachęcamy do lektury!