Kiedy droga wymaga remontu?

remont drogi

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych polegają na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni utrudniających bezpieczne z niej korzystanie. W jakich konkretnych sytuacjach należy wykonywać tego typu prace?

twitter

Kiedy powinno się wykonywać remonty dróg?

Prace remontowe nawierzchni odbywają się, wtedy gdy: 

  • na trasie widoczne są wzdłużne koleiny mogące uszkadzać podwozia samochodów,
  • droga uległa częściowemu zapadnięciu lub pojawiły się wybrzuszenia,
  • nawierzchnia osiadła w rezultacie niskiej jakości podbudowy lub podłoża, a także nieprawidłowego odwodnienia,
  • ze spoin zostały usunięte nadmierne ilości żwiru, miału lub klińca,
  • niemożliwe jest bezpieczne poruszanie się pieszych, którzy nie mają wydzielonego pobocza,
  • na drodze widoczne są inne deformacje, które utrudniają prawidłowe korzystanie.

Dlaczego nie należy zwlekać z wykonaniem remontów dróg?

W przypadku nawierzchni drogowych nawet niewielkie uszkodzenia ulegają z czasem bardzo szybkiemu procesowi powiększania się. Jest to szczególnie niebezpieczne na drogach o dużym natężeniu ruchu, na których masa pojazdów przyczynia się do pogłębiania kolein i innych deformacji. Z remontem nie należy zwlekać także ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz ich samochodów, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku najeżdżania na dziury i regularnej jeździe po wadliwej nawierzchni.

W jaki sposób należy przeprowadzać cząstkowe remonty dróg?

Aby wady zostały usunięte trwale, firma remontowa musi stosować się do następujących zasad:

  • powierzchnia remontowana musi wykraczać poza obszar uszkodzenia, najlepiej jednak unikać wyznaczania kształtów geometrycznych takich jak prostokąty, często wymusza to bowiem naprawę dobrze zachowanych fragmentów drogi,
  • należy dokładnie oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń i przetransportować je poza koronę drogi,
  • trzeba rozbić warstwę tłucznia za pomocą młota pneumatycznego aż do uzyskania pionowych ścian bocznych,
  • należy dostatecznie zagęścić tłuczeń oraz obficie go zwilżyć, przed wykonaniem kolejnych zadań.

Remonty dróg, by nie wymagały rychłego powtórzenia czynności i nie pociągały za sobą nadmiernych kosztów, powinny być przeprowadzane niezwłocznie, gdy na nawierzchni zaczną pojawiać się ubytki.

twitter

Odpowiedz

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.