Rodzaje nawierzchni asfaltowych

nawierzchnia asfaltowa

Droga stanowi niezwykle istotny element z punktu widzenia rozwoju infrastruktury oraz cywilizacji. To po drogach poruszają się pojazdy oraz piesi, dlatego ważne jest ich właściwe wykonanie, które zagwarantuje wygodne i bezproblemowe przemieszczanie się oraz bezpieczeństwo. Od zawsze drogi musiały być wykonane solidnie, jednak na przestrzeni lat zaczęto stosować inne metody ich wykonania oraz materiały służące ich budowie. Każdą drogę cechuje kilka parametrów, pośród których wyróżnić można odkształcalność, konstrukcję, rodzaj materiału użytego do ich budowy oraz zdolność do przenoszenia obciążeń. W Polsce oraz Europie przeważają dwa typy dróg, półsztywne oraz podatne, do których wykonania używa się między innymi asfaltu. I zleceń na tego typu drogi firma Spec Dróg otrzymuje najwięcej.

twitter

Budowa dróg asfaltowych

Wykonanie każdej drogi opiera się na jednej metodzie produkcji. Na warstwie podłoża wykonuje się tzw. podłoże ulepszone, czyli taki rodzaj różnych mieszanek, które zmienią skład podłoża, albo zabiegi zmieniające jego stan, odpowiednio je wzmacniając. Służyć temu może zagęszczanie wibracyjne czy wałowanie, lub wymiana gruntu i jego stabilizacja. Niekiedy konieczne staje się wykonanie w podłożu ulepszonym zbrojenia. Następnie wykonuje się podbudowę, na którą składa się podbudowa pomocnicza, będąca podstawą dla podbudowy zasadniczej, wykonana z mieszanek gruntów wiązanych danym spoiwem. Na niej układa się podbudowę zasadniczą, której rolą jest rozkładanie naprężeń, wykonana z betonu asfaltowego, lub stabilizowana hydraulicznym spoiwem. Dalej wykonuje się warstwę wiążącą, której rolą jest rozkładanie naprężeń, a na sam koniec układana jest warstwa ścieralna, której rolą jest zabezpieczanie konstrukcji drogi przed wpływem wody, temperatur, i bezpośredniemu naciskowi pojazdów.

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

Asfalt należy do najpopularniejszych materiałów wybieranych na nawierzchnie asfaltowe. Wyróżnia się między innymi drogi asfaltowe wykonane z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych, czyli takich, w których cała droga może być wykonana z kruszyw drobnych, grubych, wypełniaczy, dodatków oraz lepiszczy asfaltowych. Pośród mieszanek należy wyróżnić beton asfaltowy, tworzący warstwę wzajemnie klinującą, asfalt lany, w którym ilość lepiszcza przewyższa wolne przestrzenie w kruszywie, mastyks grysowy, czyli łamane kruszywo łączone mastyksem, czy asfalt porowaty, o takiej zawartości wolnych przestrzeni, które umożliwiają odprowadzenie wody. Innym rodzajem dróg asfaltowych są te, które wykonane są z lepiszczy asfaltowych, odpowiednio ubogacanych innymi dodatkami, czyli modyfikowane, asfalty spienione i upłynnione oraz emulsje asfaltowe. Asfalty drogowe wyróżnia bardzo duży zakres pracy, znoszą temperatury od minus 40 stopni do plus 80 stopni. Nawierzchnia asfaltowa jest doskonałym wyborem, ponieważ jest bardzo trwała i daje duże możliwości konstrukcyjne, pod warunkiem użycia najwyższej jakości materiałów oraz odpowiedniego jej wykonania.

twitter

Odpowiedz

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.